Vem är jag? | Kuka olen? | Who am I?

Utbildare och forskare. Företagare och teknikentusiast. Världsförbättrare och mamma.
Kouluttaja ja tutkija. Yrittäjä ja tekniikan intoilija. Maailmanparantaja ja äiti.
Educator and researcher. Entrepreneur and tech enthusiast. World improver and mom.

BLOGG