KEYNOTES

Jag har över 15 års erfarenhet av att föreläsa och utbilda kring olika aspekter på temat digitalisering och digital kompetens, allt från programmering och digitalt skapande som en del av allmänbildningen till frågor kring jämlikhet, inklusion, integritet och säkerhet i ett samhälle som till all högre grad karaktäriseras av digitalisering och robotisering.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT, COURSES AND WORKSHOPS

Vissa av utbildningarna är kortare workshops medan andra är större helheter där omfattningen kan väljas fritt. För det mesta skräddarsyr jag föreläsningar och utbildningar enligt enskilda kunders och större organisationers behov, men jag har också färdiga föreläsningar på följande teman:

  • Om framtiden är digital, vad händer med oss?
  • Och nu ska alla bli programmerare, eller?
  • Digital kompetens i skolan – vad, hur och varför?
  • OK boomer – att vara förälder till digitala barn
  • När klyschor får en innebörd

Den sista av dessa handlar om hur man kan komma ur en kris starkare än man var innan. Denna föreläsning är mycket mer personlig än de andra och har sin grund i hur jag plötsligt fick en stroke då jag var 36 år gammal och allt det som följde på det.

Projektledning

Jag har under de senaste 10 åren lett närmare 20 projekt kring digitalisering och skola. Vid behov tar jag även hand om projektansökan och rapportering.

Process- och strategiarbete

Som processledare ser jag över de processer som finns för att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom en organisation eller en given kontext. Arbetet sker i nära samverkan med personer i olika roller inom organisationen för att säkerställa att visionen, strategin och handlingsplanen verkligen kan konkretiseras.

Förfrågningar

För förfrågningar ta kontakt via epost, telefon, kontaktformulär eller sociala media. Våren 2020 är så gott som fullbokad, men till hösten ser jag fram emot att ta emot nya uppdrag. Hör av dig!

Tidigare uppdragsgivare
Nedan finns ett urval av tidigare uppdragsgivare inom olika sektorer.
Kommuner och regioner

Universitet och högskolor

Övriga organisationer